Welkom

Welkom

Kies voor verandering!

Heb je als kind of adolescent:

  • Problemen in de omgang met anderen of jezelf?
  • Moeite met het verwerken van nare ervaringen?

Heeft u als ouder of verzorger:

  • Zorgen over uw kind of jongere, thuis en/of op school?
  • Moeite met de opvoeding?

Zijn er dit soort problemen waar jullie zelf niet uitkomen en willen jullie aan oplossingen werken, dan kan praktijk de Sterrenberg deskundige hulp bieden.