Behandeling

Behandeling

Het streven is om een veranderingsproces in gang te zetten waarbij de cliënt – aan de hand van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen – leert  op een meer bevredigende en daardoor meer effectieve wijze om te gaan met moeilijke situaties in het leven.

Behandeling wordt geboden vanuit verschillende referentiekaders, vaak in combinatie met begeleiding van ouder(s) en of opvoeder(s).  Zo kan een  individueel gerichte behandeling van het kind of de jongere (bijvoorbeeld via een traumaverwerkingstherapie) gecombineerd worden met de begeleiding van het gezin als systeem.