Behandelaanbod

Behandelaanbod

Het streven is om een veranderingsproces in gang te zetten waarbij de cliënt – aan de hand van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen – leert  op een meer bevredigende en daardoor meer effectieve wijze om te gaan met moeilijke situaties in het leven.

Therapie wordt geboden vanuit verschillende referentiekaders, vaak in combinatie met elkaar:

 • cognitieve gedragstherapie (individueel gericht)
 • systeemtherapie (gericht op het gezin/systeem als geheel)
 • ouder-kindrelatie therapie

Individueel gerichte methodieken, die onder meer gebruikt worden zijn:

 • Spelobservatie
 • oplossingsgerichte therapie (Kids’ Skills)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization  & Reprocessing)
 • ACT (Acceptance & Commitment Therapie)
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy))
 • Executieve functietraining
 • Rouw- en verliesverwerkings therapie

Ouder-kindrelatie of groepsgerichte methodieken, die onder meer gebruik worden zijn:

 • Systeemtherapie
 • Mindful ouderschap
 • Mindfulness voor kinderen met ADHD- en of ASS
 • Spelinteractie ouder en kind (Floorplay)
 • Theraplay (hechtingstherapie)
 • Sociale Vaardigheids- en Weerbaarheidstraining