Behandelaanbod

Behandelaanbod

Het streven is om een veranderingsproces in gang te zetten waarbij de cliënt – aan de hand van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen – leert  op een meer bevredigende en daardoor meer effectieve wijze om te gaan met moeilijke situaties in het leven.

Therapie wordt geboden vanuit verschillende referentiekaders, vaak in combinatie met elkaar. De therapie kan individueel gericht zijn, gericht op het gezin/systeem als geheel of specifiek gericht zijn op de ouder-kindrelatie.

Individueel gerichte methodieken, die onder meer gebruikt worden zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Floorplay (spelobservatie)
 • oplossingsgerichte therapie (Kids’ Skills)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization  & Reprocessing)
 • ACT (Acceptance & Commitment Therapie)
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
 • Executieve functietraining
 • Write Junior (schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten)
 • Rouw- en verliesverwerkings therapie

Ouder-kindrelatie of groepsgerichte methodieken, die onder meer gebruik worden zijn:

 • Systeemtherapie
 • Mindful ouderschap
 • Mindfulness voor kinderen met ADHD- en of ASS
 • Spelinteractie ouder en kind (Floorplay)
 • Theraplay (hechtingstherapie)
 • Sociale Vaardigheids- en Weerbaarheidstraining