De praktijk

De praktijk

Praktijk de Sterrenberg is een kleinschalige zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Velp. Bewust is gekozen om kleinschalig te blijven, zodat via korte lijnen de  communicatie en hulp klantvriendelijk verloopt.

Mijn naam is Marion Baars en ik werk in de praktijk als orthopedagoog generalist binnen  de Generalistische Basis GGZ (Jeugd GGZ) en binnen de Jeugd- en opvoedhulp. Als professional bestaat mijn werk o.a. uit het verrichten van diagnostisch onderzoek bij hulpvragen over de psychologische- en pedagogische ontwikkeling.  Daarnaast geef ik behandeling bij problemen in de psychische ontwikkeling en geef ik advies en begeleiding bij pedagogische vraagstukken.  Het streven is om met gerichte hulp en samenwerking ervoor te zorgen dat cliënten weer verder kunnen in het leven zonder gehinderd te worden of nog last te hebben van de klachten waarmee zij binnen kwamen.  Het betrekken van het systeem (gezin, school en sociale leefwereld) kan daarbij belangrijk zijn. 

In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het bieden van hulp bij klachten die worden veroorzaakt door angst en trauma. (Onder het tabblad ‘hulpvragen’ is een overzicht te vinden waar de praktijk hulp bij kan bieden). 

Regelmatig vindt overleg plaats met collega’s  in de vorm van intervisie. Dit is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. De privacy van uw kind of jongere is gewaarborgd.

Naast intervisie werk ik graag samen met de volgende praktijken: De Opgroeiwinkel van collega Janneke de Heus, praktijk Kei-Jij van collega Agmar Butcher en Systeemtherapie Rozendaal van collega Sabine Gobardhan. Indien er tijdens mijn afwezigheid bij ziekte of vakantie behoefte is aan overleg of voortzetting van de behandeling dan zijn daarover afspraken te maken met waarnemend collega Sabine Gobardhan, systeemtherapeut en orthopedagoog. U kunt contact met haar opnemen via het mailadres sabine@systeemtherapierozendaal.nl. In geval van spoed of crisis is de huisarts de aangewezen persoon om contact mee te leggen of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

In het geval dat de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten is er een overdracht geregeld met collega Sabine Gobardhan. Dit ligt vastgelegd in het praktijktestament.