Hulpvragen

Hulpvragen

Het bespreken van de hulpvraag draagt bij aan verheldering van de samenwerking en het opstellen van een behandelplan (concrete stappen en doelen). Het dient als uitgangspunt om tot een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling te komen.

Het is essentieel om van het kind of de jongere en daarnaast van de ouder(s) of begeleider(s) te horen waar hij of zij bij geholpen wil worden en wat daarbij belangrijk voor hem of haar is.  De motivering hiervan draagt bij aan het succesvol slagen van een opgezet hulpplan.

In specifieke situaties (o.a. eetproblematiek) wordt besproken hoe behandeling door praktijk de Sterrenberg eventueel deel uit zou kunnen maken van een multidisciplinaire behandeling (bijvoorbeeld in samenwerking met een eetkliniek of medische setting).