Behandelaanbod

Behandelaanbod

CGT (cognitieve gedragstherapie) is een manier om met problemen om te gaan waarbij wordt gekeken naar het verband tussen: de manier waarop je denkt, hoe je je voelt, en wat je doet. het helpt je om manieren van denken op te sporen die niet helpend zijn en een goed gevoel in de weg staan.

MBCT ( op mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie): Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. De training is gebaseerd op een combinatie van Oosterse meditatietechnieken en Westerse kennis over stress, aandacht en executief functioneren en richten zich op het verbeteren van de concentratie en het vergroten van het inzicht in hoe met eigen problemen en klachten om te gaan. Daarnaast om te leren minder kritisch, meer accepterend en vriendelijker voor jezelf te zijn. Op deze manier leer je adequater om te gaan met stress, ongemak en tegenslagen. Hierdoor ontstaat ruimte om anders te leren denken over jezelf of je omgeving waardoor je andere emoties kunt voelen. Deze training is helpend bij o.a. depressieve gevoelens.

Mindfulness voor kinderen en jongeren met ASS of ADHD: Deze training verbetert de aandacht en concentratie en vermindert impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen. Mindfulness helpt om op een kalme, onbevooroordeelde manier met de aandachtsproblemen, maar ook met andere problemen of klachten, om te gaan. Elke bijeenkomst heeft een thema, zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg. 

EMDR (Eye Movement Desensitization  & Reprocessing): voor het verwerken van emotioneel belastende herinneringen aan traumatische of stressvolle ervaringen (bijvoorbeeld; een ongeval, (seksueel) geweld, pestervaring). Het gaat erom dat de herinnering wordt los gekoppeld van emotionele lading. De herinnering blijft, alleen raak je er niet meer door overstuur. Gezocht wordt in de therapie naar wat er op dit moment nog ‘naar’ is aan de herinnering. Daar maken we een tekening of een plaatje van en vertellen het verhaal erbij terwijl de therapeut ervoor zorgt dat het kind oogbewegingen maakt, of klikgeluidjes hoort of bepaalde bewegingen maakt. Dit verloopt via een standaard protocol.
EMDR-ES: een toegepaste vorm specifiek bij eetstoornissen.
EMDR bij preverbaal trauma: wanneer herinneringen zijn opgeslagen in de leeftijd dat een kind zich nog niet volledig via de gesproken taal (verbaal) kon uiten. De periode tussen 0-4 jaar wordt pre verbale fase genoemd. EMDR verloopt dan via een verhalenmethode.

Oplossingsgerichte therapie: een methode waarmee kinderen en jongeren op een positieve manier problemen overwinnen door stapsgewijs nieuwe vaardigheden aan te leren. 

Schematherapie: een behandelmethode waarbij iemand inzicht krijgt in hoe hij /zij de wereld om zich heen bekijkt (door welke ‘bril’). De therapie richt zich op het versterken van iemands persoonlijke kanten die mogelijk in verdrukking zijn geraakt. Gekeken wordt in welke basisbehoeften iemand tekort is gedaan en hoe dit tekort op een ongezonde manier (lees dysfunctioneel) kan uitwerken op hoe iemand denkt, voelt of doet. Het doel is dat iemand leert voelen wat zijn/haar behoeften zijn, en hier op een gezondere manier (lees functionele) kan leren omgaan.

Schrijftherapie (Write Junior):  een methode gebaseerd op cognitieve gedragstherapie waarbij kinderen en jongeren samen met de therapeut hun verhaal opschrijven. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat de cliënt na afloop van de therapie weer voort kan met zijn/haar leven. Het ‘boek’ dat het kind of de jongere aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor hem of haar. Hun erkenning voor wat het kind of de jongere heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

Rouw- en verliesverwerking: wanneer kinderen of jongeren vast gelopen zijn in een rouwproces (kinderen rouwen anders), te herkennen aan psychosomatische klachten, slaapproblemen, gedragsverandering (teruggetrokken), stemmingsverandering. In de methode ligt et accent op het kunnen uiten van gedachten en gevoelens via spel, tekenen en symbolisch ophalen van herinneringen.

Hechtingstherapie (Theraplay): een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Het accent licht op het weer samen kunnen genieten van en met elkaar in spel. 

Speltherapie (Floorplay): een ontwikkelingsgerichte spelmethodiek, waarmee ouders worden begeleidt om spelenderwijs interactie met hun kind aan te gaan. Speciaal voor jonge kinderen (0-7 jaar) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt.

Systeemtherapie: een therapievorm waarbij men problemen aanpakt d.m.v. de context waarbinnen het individu functioneert. Deze context (meestal het gezin) wordt gezien als een systeem, waarbinnen er allerlei interacties plaatsvinden. Deze interacties kunnen volgens een bepaald patroon verlopen, waardoor ze problemen creëren of beïnvloeden. Ondanks de focus op de context, hoeft niet altijd het volledige gezin aanwezig te zijn bij de therapie. Afwisselend kan even goed met slechts één of twee gezinsleden gewerkt worden. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een verandering bij een lid van het gezin automatisch ook bij de rest veranderingen teweeg brengt. Eén van de methodes waarmee in de systeemtherapie gewerkt wordt is via het familiespel ‘Mijn gezin en ik’. D.m.v. rollenspel, vragen en doe-opdrachten worden kinderen en ouder(s) of opvoeders betrokken en worden belangrijke thema’s op een ontspannen en gestructureerde wijze behandeld.

FST (Family Systems Trauma model): Een trauma bij familieleden heeft vaak invloed op alle relaties in de familie. M.b.v. dit model vindt een structureel-strategische gezinsbehandeling plaats van het getraumatiseerde kind of jongere. De individuele behandeling wordt ingebed in een gezinstherapie die gezinsrelaties herstelt.

Mindful ouderschap: Deze training leert ouders hoe zij beter om kunnen gaan met stress en de dagelijkse hectiek in het ouderschap. ouders trainen hun vermogen om minder te reageren vanuit automatische reactiepatronen en meer met bewuste aandacht aanwezig te zijn in de opvoeding van hun kinderen. Ook wordt hun emotie management vergroot; beter omgaan met je eigen emoties en je kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties.

Doepressie: in deze training leren kinderen en jongeren om depressieve gevoelens onder controle te krijgen. De volgende aandachtsgebieden komen aan bod: spanningen en stress, negatieve cognities, minder plezierige activiteiten, problematische sociale interacties en communicatie en conflicthantering.

Sociale Vaardigheids- en Weerbaarheidstraining: Een gedragstherapeutische methode voor kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of zelf pesten, kinderen zonder vrienden, kinderen die zichzelf overschreeuwen of juist teveel hangen aan volwassenen.

                             

hun

Aanmeldingen worden bij voorkeur telefonisch gedaan. U kunt hiervoor een belafspraak maken door het contactformulier op deze website in te vullen of een mail te sturen naar de praktijk met het verzoek voor het maken van een belafspraak. 

Op dit moment is de wachttijd 10-12 weken.

De wachttijd is de periode tussen het moment waarop de telefonische aanmelding plaats vindt – en de nodige informatie van degene die wordt aangemeld ontvangen is – tot het startgesprek.

Aanmeldingen worden bij voorkeur telefonisch gedaan. U kunt hiervoor een belafspraak maken door het contactformulier op deze website in te vullen of een mail te sturen naar de praktijk met het verzoek voor het maken van een belafspraak. 

Op dit moment is de wachttijd 10-12 weken.

De wachttijd is de periode tussen het moment waarop de telefonische aanmelding plaats vindt – en de nodige informatie van degene die wordt aangemeld ontvangen is – tot het startgesprek.

Aanmeldingen worden bij voorkeur telefonisch gedaan. U kunt hiervoor een belafspraak maken door het contactformulier op deze website in te vullen of een mail te sturen naar de praktijk met het verzoek voor het maken van een belafspraak. 

Op dit moment is de wachttijd 10-12 weken.

De wachttijd is de periode tussen het moment waarop de telefonische aanmelding plaats vindt – en de nodige informatie van degene die wordt aangemeld ontvangen is – tot het startgesprek.