Klachtenregeling

Klachtenreglement

U heeft een klacht en dat is jammer. Daarom kunt u hier lezen hoe u met uw klacht bij praktijk de Sterrenberg terecht kunt.

Belangrijk is dat u weet dat ik als Orthopedagoog Generalist volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging (NVO) werk. Deze beroepscode bestaat uit een beschrijving van de waarden en normen van onze beroepsgroep, die samenhangt met een aantal principes en regels. Met betrekking tot de uitoefening van mijn beroep gebruik ik de beroepscode als leidraad. De code bevat morele en ethische regels die daarbij van belang zijn. Voor een groot deel zijn die ook vastgelegd in de wet. Daarnaast hanteert de NVO het zogenaamde ‘tuchtrecht’, waarin uw klacht wordt getoetst aan de beroepscode.

Hoe te handelen bij klachten
Bent u als belanghebbende van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Als praktijkhouder stel ik het zeer op prijs gesteld dat u dit in eerste instantie met mij zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen.

U kunt ook het contactformulier op deze website gebruiken. Na ontvangst neem ik als praktijkhouder dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Komen we er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan. U kunt dan een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).  De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de Orthopedagoog Generalist De Orthopedagoog Generalist is sinds januari 2020 ook opgenomen in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De Wet BIG biedt ook de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het BIG-register biedt u meer informatie.

Alle informatie hierover alsmede de tekst van de Beroepscode vindt u op de internetpagina van de NVO.

Klachtenjaarverslag
Tot op heden zijn er geen klachten ingediend.