Jongeren

Jongeren

Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan kan de praktijk  je helpen wanneer je het moeilijk vindt om te gaan met of last hebt van:

 • angst- en paniekgevoelens (bv. faalangst, angst iemand te verliezen, …).
 • steeds terugkerende nare (traumatische) herinneringen (zoals een ernstig ongeluk, het verlies van een dierbaar persoon, de scheiding van je ouders, pesterijen of misbruik)
 • een negatief zelfbeeld (bv. jezelf weinig waard vinden)  of lichaamsbeeld (bv. jezelf te dik of lelijk vinden)
 • eetproblemen
 • depressieve stemmingen, stemmingsproblemen
 • verlegenheid, geen contacten durven leggen
 • weinig zelfvertrouwen, niet voor jezelf opkomen
 • veel ruzie hebben
 • liegen en stelen, en geen oplossing meer weten
 • je onbegrepen en eenzaam voelen
 • uitstelgedrag: je doet niet wat je je voorneemt zoals huiswerk, klusjes thuis, minder eten of roken/blowen
 • zenuwachtigheid of faalangst bij het leveren van prestaties zoals proefwerken en spreekbeurten/presentaties
 • slaapproblemen
 • hechtingsproblemen

Dit is natuurlijk niet alles waar je moeite mee kunt hebben. Het zijn maar voorbeelden. Ieder heeft zijn eigen problemen. Als je er iets aan wilt doen, kun je contact opnemen met praktijk de Sterrenberg.