Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding

Als het gaat om geïndiceerde jeugdzorg (wanneer er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam) wordt de bekostiging van de zorg geregeld vanuit de gemeente waarin het kind of de jongere (t/m 18 jaar) woont en met welke de Sterrenberg een contract voor vergoede hulpverlening heeft afgesloten.  De praktijk heeft hiervoor met de volgende gemeenten een contract afgesloten.

Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe:  Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

Vanaf 1 Juli 2020 is de praktijk gekwalificeerd voor de volgende zorgvormen:

 • Jeugdhulp niveau 3 (behandeling B) en Jeugdhulp niveau 4 (behandeling C). Deze vorm van zorg wordt ingezet bij opvoedingsproblemen en bij (milde) klachten bij het kind of jongere, of bij (lichte) stagnaties in de ontwikkeling.
 • Jeugd-ggz basis (behandeling B) en jeugd-ggz diagnostiek (behandeling C). Deze zorg is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (het vermoeden van) een stoornis aanwezig is.
 • Jeugd-ggz diagnostiek.
 • Consultatie niveau 3 en 4. Deze vorm van zorg kan worden ingezet wanneer tijdens de behandeling expertise aan een andere gecontracteerde zorgaanbieder wordt gevraagd.

Algemene regels:
Als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin het kind of de jongere staat ingeschreven en de praktijk een verwijzing ontvangen heeft, kan bij de gemeente een zorgtraject worden aangevraagd en zal de rekening direct naar de gemeente gaan. Er is dan geen eigen bijdrage voor u als ouder.

U kunt voor onderzoek of behandeling van uw kind of jongere ook terecht zonder verwijzing. In dat geval zal de rekening naar u als ouder worden gestuurd. Als behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente dan is het tarief €105,- per sessie (= 45 minuten). De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek bedragen €500,- tot €2500,-  afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek. Voor specificatie van het tarief kunt u contact met de praktijk opnemen.

Bij verhindering moet 24 uur van te voren worden afgemeld. Alleen dan kan een afspraak (consult) worden verplaatst zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.  Bij niet tijdige afmelding wordt de afspraak als een ‘no show’ doorgegeven aan de gemeente en wordt een consult als verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor rekening van de cliënt, de gemeente vergoed geen geannuleerde afspraken.

Overgangsregeling Jeugdwet naar zorgverzekeringswet (zvw) bij het bereiken van 18 jaar.
Het kan soms voorkomen dat een behandeling nog voortgang nodig heeft terwijl een cliënt de 18-jarige leeftijd bereikt. Vanwege de opgebouwde behandelrelatie kan het voor de cliënt wenselijk zijn om de zorg bij de bestaande (regie)behandelaar voort te zetten. In zo’n geval kan de cliënt gebruik maken van de overgangsregeling waarbij de behandeling van de doelgroep 18- (jeugdwet) wordt overgedragen naar 18+ (zorgverzekeringswet). Een voorwaarde is dat de voortzetting van de behandeling gericht is op afsluiting of overdracht naar een zorgverlener in de volwassenzorg. De behandeling die na de overgangsregeling wordt voortgezet onder de zorgverzekeringswet kent een maximale termijn van 365 dagen na de dag dat de cliënt 18 jaar wordt.

De meeste zorgverzekeraars bieden deze overgangsregeling die de continuïteit van behandeling waarborgt. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekering.  Aanspraak op vergoeding onder de Jeugdwet vervalt hierdoor.

                       

Tarief en vergoeding

Als het gaat om geïndiceerde jeugdzorg (wanneer er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam) wordt de bekostiging van de zorg geregeld vanuit de gemeente waarin het kind of de jongere (t/m 18 jaar) woont en met welke de Sterrenberg een contract voor vergoede hulpverlening heeft afgesloten.  De praktijk heeft hiervoor met de volgende gemeenten een contract afgesloten.

Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe:  Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

Vanaf 1 Juli 2020 is de praktijk gekwalificeerd voor de volgende zorgvormen:

 • Jeugdhulp niveau 3 (behandeling B) en Jeugdhulp niveau 4 (behandeling C). Deze vorm van zorg wordt ingezet bij opvoedingsproblemen en bij (milde) klachten bij het kind of jongere, of bij (lichte) stagnaties in de ontwikkeling.
 • Jeugd-ggz basis (behandeling B) en jeugd-ggz diagnostiek (behandeling C). Deze zorg is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (het vermoeden van) een stoornis aanwezig is.
 • Jeugd-ggz diagnostiek.
 • Consultatie niveau 3 en 4. Deze vorm van zorg kan worden ingezet wanneer tijdens de behandeling expertise aan een andere gecontracteerde zorgaanbieder wordt gevraagd.

Algemene regels:
Als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin het kind of de jongere staat ingeschreven en de praktijk een verwijzing ontvangen heeft, kan bij de gemeente een zorgtraject worden aangevraagd en zal de rekening direct naar de gemeente gaan. Er is dan geen eigen bijdrage voor u als ouder.

U kunt voor onderzoek of behandeling van uw kind of jongere ook terecht zonder verwijzing. In dat geval zal de rekening naar u als ouder worden gestuurd. Als behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente dan is het tarief €95,- per sessie (= 45 minuten). V.a. 1 juli 2024 wordt dit tarief verhoogd naar 105,-  De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek bedragen €500,- tot €2000,- , afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek. Voor specificatie van het tarief kunt u contact met de praktijk opnemen.

Bij verhindering moet 24 uur van te voren worden afgemeld. Alleen dan kan een afspraak (consult) worden verplaatst zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.  Bij niet tijdige afmelding wordt de afspraak als een ‘no show’ doorgegeven aan de gemeente en wordt een consult als verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor rekening van de cliënt, de gemeente vergoed geen geannuleerde afspraken.

Overgangsregeling Jeugdwet naar zorgverzekeringswet (zvw) bij het bereiken van 18 jaar.
Het kan soms voorkomen dat een behandeling nog voortgang nodig heeft terwijl een cliënt de 18-jarige leeftijd bereikt. Vanwege de opgebouwde behandelrelatie kan het voor de cliënt wenselijk zijn om de zorg bij de bestaande (regie)behandelaar voort te zetten. In zo’n geval kan de cliënt gebruik maken van de overgangsregeling waarbij de behandeling van de doelgroep 18- (jeugdwet) wordt overgedragen naar 18+ (zorgverzekeringswet). Een voorwaarde is dat de voortzetting van de behandeling gericht is op afsluiting of overdracht naar een zorgverlener in de volwassenzorg. De behandeling die na de overgangsregeling wordt voortgezet onder de zorgverzekeringswet kent een maximale termijn van 365 dagen na de dag dat de cliënt 18 jaar wordt.

De meeste zorgverzekeraars bieden deze overgangsregeling die de continuïteit van behandeling waarborgt. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekering.  Aanspraak op vergoeding onder de Jeugdwet vervalt hierdoor.

                       

Tarief en vergoeding

Als het gaat om geïndiceerde jeugdzorg (wanneer er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam) wordt de bekostiging van de zorg geregeld vanuit de gemeente waarin het kind of de jongere (t/m 18 jaar) woont en met welke de Sterrenberg een contract voor vergoede hulpverlening heeft afgesloten.  De praktijk heeft hiervoor met de volgende gemeenten een contract afgesloten.

Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe:  Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

Vanaf 1 Juli 2020 is de praktijk gekwalificeerd voor de volgende zorgvormen:

 • Jeugdhulp niveau 3 (behandeling B) en Jeugdhulp niveau 4 (behandeling C). Deze vorm van zorg wordt ingezet bij opvoedingsproblemen en bij (milde) klachten bij het kind of jongere, of bij (lichte) stagnaties in de ontwikkeling.
 • Jeugd-ggz basis (behandeling B) en jeugd-ggz diagnostiek (behandeling C). Deze zorg is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (het vermoeden van) een stoornis aanwezig is.
 • Jeugd-ggz diagnostiek.
 • Consultatie niveau 3 en 4. Deze vorm van zorg kan worden ingezet wanneer tijdens de behandeling expertise aan een andere gecontracteerde zorgaanbieder wordt gevraagd.

Algemene regels:
Als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin het kind of de jongere staat ingeschreven en de praktijk een verwijzing ontvangen heeft, kan bij de gemeente een zorgtraject worden aangevraagd en zal de rekening direct naar de gemeente gaan. Er is dan geen eigen bijdrage voor u als ouder.

U kunt voor onderzoek of behandeling van uw kind of jongere ook terecht zonder verwijzing. In dat geval zal de rekening naar u als ouder worden gestuurd. Als behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente dan is het tarief €95,- per sessie (= 45 minuten). V.a. 1 juli 2024 wordt dit tarief verhoogd naar De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek bedragen €500,- tot €2000,- , afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek. Voor specificatie van het tarief kunt u contact met de praktijk opnemen.

Bij verhindering moet 24 uur van te voren worden afgemeld. Alleen dan kan een afspraak (consult) worden verplaatst zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.  Bij niet tijdige afmelding wordt de afspraak als een ‘no show’ doorgegeven aan de gemeente en wordt een consult als verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor rekening van de cliënt, de gemeente vergoed geen geannuleerde afspraken.

Overgangsregeling Jeugdwet naar zorgverzekeringswet (zvw) bij het bereiken van 18 jaar.
Het kan soms voorkomen dat een behandeling nog voortgang nodig heeft terwijl een cliënt de 18-jarige leeftijd bereikt. Vanwege de opgebouwde behandelrelatie kan het voor de cliënt wenselijk zijn om de zorg bij de bestaande (regie)behandelaar voort te zetten. In zo’n geval kan de cliënt gebruik maken van de overgangsregeling waarbij de behandeling van de doelgroep 18- (jeugdwet) wordt overgedragen naar 18+ (zorgverzekeringswet). Een voorwaarde is dat de voortzetting van de behandeling gericht is op afsluiting of overdracht naar een zorgverlener in de volwassenzorg. De behandeling die na de overgangsregeling wordt voortgezet onder de zorgverzekeringswet kent een maximale termijn van 365 dagen na de dag dat de cliënt 18 jaar wordt.

De meeste zorgverzekeraars bieden deze overgangsregeling die de continuïteit van behandeling waarborgt. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekering.  Aanspraak op vergoeding onder de Jeugdwet vervalt hierdoor.