Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding

Als het gaat om geïndiceerde zorg (wanneer er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam) wordt de bekostiging van de zorg geregeld vanuit de gemeente waarin het kind of de jongere woont en met welke de Sterrenberg een contract voor vergoede hulpverlening heeft afgesloten. De praktijk heeft hiervoor met de volgende gemeenten een contract afgesloten.

Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe:  Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

Vanaf 1 Juli 2020 is de praktijk gekwalificeerd voor de volgende zorgvormen:

  • Jeugdhulp niveau 3 (behandeling B) en Jeugdhulp niveau 4 (behandeling C). Deze vorm van zorg wordt ingezet bij opvoedingsproblemen en bij (milde) klachten bij het kind of jongere, of bij (lichte) stagnaties in de ontwikkeling.
  • Jeugd-ggz basis (behandeling B) en jeugd-ggz diagnostiek (behandeling C). Deze zorg is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (het vermoeden van) een stoornis aanwezig is.
  • Jeugd-ggz diagnostiek.
  • Consultatie niveau 3 en 4. Deze vorm van zorg kan worden ingezet wanneer tijdens de behandeling expertise aan een andere gecontracteerde zorgaanbieder wordt gevraagd.

Algemeen:

  • Als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin het kind of de jongere staat ingeschreven en de praktijk een verwijzing ontvangen heeft, kan bij de gemeente een zorgtraject worden aangevraagd en zal de rekening direct naar de gemeente gaan. Er is dan geen eigen bijdrage voor u als ouder.
  • U kunt voor onderzoek of behandeling van uw kind of jongere ook terecht zonder verwijzing. In dat geval zal de rekening naar u als ouder worden gestuurd. Als behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente dan is het tarief €95,- per sessie (= 45 minuten). Een telefonisch- of mail consult (15 minuten) bedraagt  €25,-. De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek bedragen €500,- tot €1400,- , afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek. Voor specificatie van het tarief kunt u contact met de praktijk opnemen.
  • Bij verhindering moet 24 uur van te voren worden afgemeld. Alleen dan kan een afspraak (consult) worden verplaatst zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.  Bij niet tijdige afmelding wordt de afspraak als een ‘no show’ doorgegeven aan de gemeente en wordt een consult als verschuldigd bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn geheel voor rekening van de cliënt, de gemeente vergoed geen geannuleerde afspraken.