Voor verwijzers

Samenwerking met verwijzers zoals artsen (huisarts, jeugdarts) en wijkcoaches staat hoog in het vaandel. Bij vragen of afstemming over de te bieden zorg kunt u altijd contact opnemen met de praktijk voor meer informatie en overleg.

De praktijk biedt BGGZ en Jeugd- en Opvoedhulp.
Doorverwijzing voor de specialistische GGZ is niet mogelijk.

U kunt doorverwijzen voor:

  • Behandeling (zoals CGT, EDMR,…)
  • Diagnostisch onderzoek 
  • Opvoedadvies 
  • Systeembegeleiding
  • Spelbegeleiding

U kunt een verwijzing regelen door telefonisch contact met de praktijk op te nemen. Wanneer telefonisch contact niet direct lukt (bv. wanneer u belt op een moment dat behandeling plaats vindt), spreekt u dan gerust het antwoordapparaat in met uw naam of telefoonnummer. Het antwoordapparaat wordt dagelijks beluisterd. Ook kunt u een bericht versturen via het algemene emailadres of zorgmailadres.

De praktijk is aangesloten bij ZorgDomein. Voor huisartsen is het ook mogelijk om via ZorgDomein digitaal te verwijzen.  U kunt het zorgaanbod van de praktijk in ZorgDomein terug vinden onder het kopje Geestelijke gezondheidszorg – Paramedische zorg.

Als een behandeling  is afgerond, dan wordt dit aan de verwijzer teruggekoppeld via een verslag/brief. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen als de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft.

Verwijsbrief
Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende gegevens op een verwijsbrief:

  • Verwijsdatum
  • AGB-code van de verwijzer
  • Verzoek tot hulp binnen de BGGZ
  • Omschrijving van de problematiek (reden van verwijzing) en indien van toepassing een vermoeden van DSM-5 problematiek