Medewerkers

Marion Baars werkt in de praktijk als orthopedagoog generalist en EMDR-therapeut kind & jongere. Hiervoor werkte zij jaren binnen het (speciaal) basisonderwijs als leerkracht en als orthopedagoog. Binnen het onderwijs wekte het gedrag van kinderen meer interesse bij haar op dan het overbrengen van vakinhoudelijke kennis. Dit heeft haar doen besluiten zich daarin te verdiepen.

Haar specialisatie richt zich op het behandelen van aan trauma gerelateerde klachten.

Zij richt zich in haar werk op diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren, zowel individueel gericht als systeem gericht. Het betrekken van de omgeving (gezin, school en sociale leefwereld) is een belangrijk onderdeel. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen samenhangen met, en beïnvloed worden door de context waarin zij optreden.