De praktijk

De praktijk

Praktijk de Sterrenberg is een zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Velp.  De praktijk bestaat sinds 1990 en is opgericht in Arnhem Noord (wijk de Sterrenberg) door Liesbeth Würdemann en Katelijn Peters. Marion Baars is werkzaam in de praktijk vanaf 2007 en heeft deze overgenomen in 2017. De praktijk biedt zowel kortdurende psychologische- en pedagogische hulp als ook langer durende systeemtherapie voor een breed spectrum aan problemen. Kinderen en jongeren kunnen samen met hun ouder(s) of verzorger(s) in de praktijk terecht.

Marion Baars werkt in de praktijk als orthopedagoog generalist en EMDR-therapeut kind & jeugdige. Hiervoor werkte zij jaren binnen het (speciaal) basisonderwijs als leerkracht en als orthopedagoog. Binnen het onderwijs wekte het gedrag van kinderen haar interesse op, en heeft haar doen besluiten zich toe te leggen op het bestuderen van dit gedrag.
Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angst en aan trauma gerelateerde klachten.
In haar werk richt zij zich op psychodiagnostisch onderzoek en behandeling, zowel individueel als systeemgericht. Het betrekken van de omgeving (gezin, school en sociale leefwereld) is een belangrijk onderdeel. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen samenhangen met, en beïnvloed worden door de context waarin zij optreden.

Samenwerking met artsen (huisarts, jeugdarts), wijkcoaches en scholen, staat hoog in het vaandel.
Regelmatig vindt overleg plaats met collega’s  in de vorm van intervisie. Dit is een structureel overleg  over de diagnostiek en behandeling. Het is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. De privacy van uw kind of adolescent is gewaarborgd.

Naast de huisarts of huisartsenpost is een collega-orthopedagoog bij afwezigheid te bereiken, de praktijk heeft een regeling voor waarneming.
Er wordt samengewerkt met collega’s van andere praktijken, waaronder o.a. psychotherapiepraktijk Velp en studio-Eigenheid te Rozendaal.