De praktijk

De praktijk

Praktijk de Sterrenberg is een kleinschalige zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Velp. Bewust is gekozen om kleinschalig te blijven, zodat via korte lijnen de  communicatie en hulp klantvriendelijk verloopt.

Marion Baars werkt in de praktijk als orthopedagoog generalist. Een hoog opgeleide professional die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen en jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. 

In mijn werk verdiep ik mij steeds meer in het onderzoeken en  behandelen van aan angst en trauma gerelateerde klachten en onderhoudende factoren.

Kinderen en jongeren kunnen samen met hun ouder(s) of verzorger(s) in de praktijk terecht. Het betrekken van het systeem (gezin, school en sociale leefwereld) is een belangrijk onderdeel. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen samenhangen met, en beïnvloed worden door de context waarin zij optreden.

 Samenwerking met artsen (huisarts, jeugdarts), wijkcoaches en scholen, staat hoog in het vaandel.
Regelmatig vindt overleg plaats met collega’s  in de vorm van intervisie. Dit is een structureel overleg  over de diagnostiek en behandeling. Het is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. De privacy van uw kind of jongere is gewaarborgd.

Indien er tijdens mijn afwezigheid bij ziekte of vakantie behoefte is aan overleg of voortzetting van de behandeling dan zijn daarover afspraken te maken met waarnemend collega Sabine Gobardhan, systeemtherapeut i.o. en orthopedagoog. U kunt contact met haar opnemen via het mailadres sabine@studio-eigenheid.nl. In geval van spoed of crisis is de huisarts de aangewezen persoon om contact mee te leggen of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

In het geval dat de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten is er een overdracht geregeld met collega Sabine Gobardhan. Dit ligt vastgelegd in het praktijktestament.

Praktijk de Sterrenberg is in 1990 opgericht door Liesbeth Würdemann en Katelijn Peters. Beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf 2007 is Marion Baars aangesloten. zij heeft de praktijk overgenomen in 2017.