De praktijk

De praktijk

Praktijk de Sterrenberg is een kleinschalige zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Velp. Bewust is gekozen om kleinschalig te blijven, zodat via korte lijnen de  communicatie en hulp snel en klantvriendelijk verloopt.

De Sterrenberg biedt zowel kortdurende psychologische- en pedagogische hulp als ook langer durende therapie (o.a. systeemtherapie, traumaverwerking)  voor een breed spectrum aan problemen. Het kan gaan om gedrags- en of leerproblemen en om alle andere hindernissen die het een kind of jongere lastig maken om goed mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. 

De praktijk is gespecialiseerd in het onderzoeken en  behandelen van aan angst en trauma gerelateerde klachten.

Kinderen en jongeren kunnen samen met hun ouder(s) of verzorger(s) bij de Sterrenberg terecht. Het betrekken van het systeem (gezin, school en sociale leefwereld) is een belangrijk onderdeel. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen samenhangen met, en beïnvloed worden door de context waarin zij optreden.

Praktijk de Sterrenberg is opgericht in 1990 (in de wijk de Sterrenberg) door Liesbeth Würdemann en Katelijn Peters. Marion Baars is werkzaam in de praktijk vanaf 2007 en heeft deze overgenomen in 2017. Zij werkt in de praktijk als orthopedagoog generalist. Een hoog opgeleide professional die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen en jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding.

Samenwerking met artsen (huisarts, jeugdarts), wijkcoaches en scholen, staat hoog in het vaandel.
Regelmatig vindt overleg plaats met collega’s  in de vorm van intervisie. Dit is een structureel overleg  over de diagnostiek en behandeling. Het is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. De privacy van uw kind of adolescent is gewaarborgd.

Indien er tijdens mijn afwezigheid bij ziekte of vakantie behoefte is aan overleg of voortzetting van de behandeling dan zijn daarover afspraken te maken met waarnemend collega Sabine Gobardhan, systeemtherapeut i.o. – orthopedagoog. U kunt contact met haar opnemen via het mailadres sabine@studio-eigenheid.nl

In geval van spoed of crisis is de huisarts de aangewezen persoon om contact mee te leggen of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

In het geval dat de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten is er een overdracht geregeld met collega Sabine Gobardhan. Dit ligt vastgelegd in het praktijktestament.