De praktijk

De praktijk

Praktijk de Sterrenberg is een kleinschalige zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Velp. Bewust is gekozen om kleinschalig te blijven, zodat via korte lijnen de  communicatie en hulp snel en makkelijk verloopt.

De praktijk bestaat sinds 1990 en is opgericht in Arnhem Noord (wijk de Sterrenberg) door Liesbeth Würdemann en Katelijn Peters. Marion Baars is werkzaam in de praktijk vanaf 2007 en heeft deze overgenomen in 2017. De praktijk biedt zowel kortdurende psychologische- en pedagogische hulp als ook langer durende systeemtherapie voor een breed spectrum aan problemen. Kinderen en jongeren kunnen samen met hun ouder(s) of verzorger(s) in de praktijk terecht.

Marion Baars werkt in de praktijk als orthopedagoog generalist en EMDR-therapeut kind & jeugdige. Hiervoor werkte zij jaren binnen het (speciaal) basisonderwijs als leerkracht en als orthopedagoog. Binnen het onderwijs wekte het gedrag van kinderen haar interesse op, en heeft haar doen besluiten zich toe te leggen op het bestuderen van dit gedrag.
Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angst en aan trauma gerelateerde klachten.
In haar werk richt zij zich op psychodiagnostisch onderzoek en behandeling, zowel individueel als systeemgericht. Het betrekken van de omgeving (gezin, school en sociale leefwereld) is een belangrijk onderdeel. Het uitgangspunt hierbij is dat problemen samenhangen met, en beïnvloed worden door de context waarin zij optreden.

Samenwerking met artsen (huisarts, jeugdarts), wijkcoaches en scholen, staat hoog in het vaandel.
Regelmatig vindt overleg plaats met collega’s  in de vorm van intervisie. Dit is een structureel overleg  over de diagnostiek en behandeling. Het is een instrument voor kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. De privacy van uw kind of adolescent is gewaarborgd.

Indien er tijdens mijn afwezigheid bij ziekte of vakantie behoefte is aan overleg of voortzetting van de behandeling dan zijn daarover afspraken te maken met waarnemend collega Sabine Gobardhan, systeemtherapeut i.o. – orthopedagoog. U kunt contact met haar opnemen via het mailadres sabine@studio-eigenheid.nl

In geval van spoed of crisis is de huisarts de aangewezen persoon om contact mee te leggen of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

In het geval dat mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten is er een overdracht geregeld met collega Sabine Gobardhan. Dit ligt vastgelegd in het praktijktestament.