Adolescenten

Adolescenten

Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan kunnen wij  je helpen wanneer je:

Moeite hebt om goed met andere mensen om te gaan
Je hebt bijvoorbeeld last van:

 • verlegenheid, geen contacten durven leggen
 • weinig zelfvertrouwen, niet voor jezelf opkomen
 • agressief zijn, veel ruzie hebben
 • liegen en stelen, en geen oplossing meer weten
 • je onbegrepen en eenzaam voelen


Moeite hebt om met jezelf om te gaan
Je hebt bijvoorbeeld:

 • angst- en paniekgevoelens
 • depressieve stemmingen
 • uitstelgedrag: je doet niet wat je je voorneemt zoals huiswerk, klusjes thuis, minder eten of roken/blowen
 • zenuwachtigheid of faalangst bij het leveren van prestaties zoals proefwerken en spreekbeurten
 • slaapproblemen
 • eetproblemen


Moeite hebt om met moeilijke situaties om te gaan
Je hebt het gevoel geen oplossingen te weten, of je ervaringen niet te kunnen verwerken, want:

 • Je hebt veel nare dingen meegemaakt, zoals een ernstig ongeluk, het verlies van een dierbaar persoon, de scheiding van je ouders, pesterijen of misbruik.
 • Je hebt een ziekte of handicap en vindt dat moeilijk om te accepteren. Of je moet aanzien dat je broertje/zusje of je ouders het moeilijk hebben, en je weet niet hoe je kunt helpen.

Dit is natuurlijk niet alles waar je moeite mee kunt hebben. Het zijn maar voorbeelden. Ieder heeft zijn eigen problemen. Als je er iets aan wilt doen, kun je in praktijk de Sterrenberg terecht.