Verwijsindex

Jeugdzorgverleners die een contract hebben met de gemeenten worden verplicht zich aan te sluiten bij de Verwijsindex. Vanaf mei 2019 is praktijk de Sterrenberg toegetreden tot de verwijsindex. Dit is een landelijk werkend digitaal systeem waarin professionals in de jeugdzorg een signaal kunnen afgeven wanneer zij ernstige zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind of jongere tot 23 jaar. Multisignaal is de naam van het digitale hulpmiddel. Voor meer informatie over de verwijsindex: www.multisignaal.nl